نیمی از موارد دیابت نوع اول، بعد از سی سالگی بروز می کند

محققان علوم پزشکی در انگلیس اعلام کردند نیمی از موارد دیابت نوع اول بعد از سی سالگی در افراد بروز می کند.۰۹:۱۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر