تصمیم نهایی اتخاذ شد؛ حضور پرسپولیس در جام حذفی بدون ملی پوشان