تشکر سران کشورهای غیرمتعهد از رییس جمهور/ سوغات روحانی برای مادورو