فوربز: کسری بودجه عربستان در پی سیاست‌های اشتباه ریاض/ تولیدکنندگان نفتی، قربانی خودخواهی سعودی‌ها