حراج ساعت به جای مانده از جنگ جهانی دوم+ تصاویر

ساعت متعلق به یک نظامی آلمانی در جنگ جهانی دوم پس از ۷۰ سال به حراج گذاشته شد.