یگان‌های ارتش روسیه برای شرکت در رزمایش مشترک وارد پاکستان شدند