رایزنی‌های ظریف با همتایان انگلیسی، عمانی و مصری در نیویورک