دریاچه گهر لرستان در حال خشک شدن است

به غیر از مسئله لجن و نیزار جلبک‎های غیرطبیعی، تغییر رنگ آب دریاچه در بعضی جاهای آن نیز قابل مشاهده شده است. با توجه به این توضیحات باید گفت که افزایش گردشگر یکی از دلایل اصلی این اتفاق است.