برگزاری نخستین رزمایش نظامی مشترک روسیه و پاکستان

نیروهای نظامی روسیه برای اجرای نخستین مانور نظامی مشترک خود با پاکستان وارد این کشور شدند.