همایش فرهنگی «گفت‌وگو‌ها در مسیر جاده ابریشم» در قزاقستان آغاز به کار کرد

همایش فرهنگی-بین‌المللی «گفت‌وگو‌ها در مسیر جاده ابریشم؛ کشورهای آسیای مرکزی، همبستگی و توافق بین ملت‌های منطقه» در «آلماتی» آغاز به کار کرد.