اشتاین‌مایر:جهان باید بین ادامه بحران‌ها و یا همکاری به منظور حل آنها یکی را انتخاب کند

وزیر خارجه آلمان در جریان سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ضمن هشدار درباره آینده بحران‌های جهانی گفت که باید بین ادامه بحران‌ها و یا همکاری یکی را انتخاب کرد.