حضور رئیس جمهور در دبیرستان نرجس به منظور آغاز نمادین سال تحصیلی

سال تحصیلی ۹۵-۹۶ با حضور ۱۳.۵ میلیون دانش‌آموز در مدارس کشور آغاز و مراسم نمادین زنگ مهر با حضور رئیس‌جمهور در یکی از مدارس تهران برگزار شد.