اسفندیاری: برخی نقدهای فراستی ضد مصالح جمهوری اسلامی است/ فراستی: مملکتم را تحت هیچ شرایطی نمی فروشم/فروشنده ضدخانواده است

برنامه هفت شب گذشته با اجرای بهروز افخمی و با حضور مسعود فراستی و شهاب اسفندیاری روی آنتن شبکه سوم سیما رفت.