ظریف: مردم ایران نسبت به امریکا بی‌اعتمادتر شده‌اند

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به مانع‌تراشی‌های امریکا در تحقق برجام تاکید کرده است، مردم ایران نسبت به آمریکا بی‌اعتمادتر شده‌اند.