خاطره رهبر انقلاب از اولین روز مدرسه: چشمانم ضعیف بود و کسی نمی دانست / قیافه معلم را از دور نمی دیدم (فیلم)