اختلافات جیش‌الفتح و جندالاقصی در استان حماه بالا گرفت

اختلاف ها میان گروه‌های تروریستی جیش‌الفتح و جندالاقصی به عنوان گروه تروریسی جدا شده از این ائتلاف در شمال استان حماه افزایش یافت.