شکست کره‌جنوبی مقابل ایران/ شاگردان شهنازی همچنان می‌برند