نمایشگاه «نور و نگار» در خانه عامری ها

به گزارش ایمنا، به مناسبت هفته گردشگری و با همکاری اداره میراث فرهنگی و هتل سرای عامری های کاشان، نمایشگاه «نور و نگار» در خانه عماری ها برگزار می شود. در نمایشگاه «نور و نگار»، آثار نگارگری شامل مینیاتور، تذهیب و گل و مرغ ارائه می شود. این نمایشگاه نگارگری، با حضور هنرمندان شاخص ایران […]