حریفان چنگانیان، بهترین‌های ایران بودند/ شاگردم به هیچ تمرینی نه نمی‌گفت