معرفی سمبل‌های پیشنهادی جام جهانی ۲۰۱۸

سمبل‌های پیشنهادی مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه معرفی شدند.