سومین پیروزی شاگردان شهنازی/ کره‌جنوبی هم مغلوب تیم ب ایران شد