گواردیولا: کنار گذاشتن هارت سخت ترین تصمیم بود

پپ گواردیولا مدعی شد که سخت ترین تصمیمی که در منچسترسیتی گرفت، کنار گذاشتن و فروختن جو هارت بود.