ویراژهای شبانه؛ از تهران تا اشنویه، از مازراتی تا ۲۰۶