ایران-پاراگوئه؛ در انتظار صعود بزرگ به جمع چهار‌تیم