اپلیکیشن Screen Translator: ترجمه آنی لغات در اندروید – زوم‌ اپ

Screen Translator اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که می‌توانید متون غیرفارسی را به سرعت و بدون خروج از اپلیکیشن ترجمه کنید.