«احلی من الغزل»؛ مجموعه شعر مهدی رحیمی با صدای حسن خلج

مجموعه شعر بحر طویل اهل بیتی «احلی من الغزل» بزودی در سراسر کشور توزیع می‌شود.