اوباما مصوبۀ ۱۱ سپتامبر را وتو کرد

رئیس‌جمهور امریکا مصوبۀ کنگره دربارۀ حق شکایت خانوادۀ قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از حکومت ریاض را وتو کرده است.