عارف: عذرخواهی مرتضوی دیرهنگام بود / عذرخواهی منعی برای پیگیری‌های حقوقی و قضایی ندارد

دادگاه باید حرف آخر را بزند، قاضی که نیستیم، عذرخواهی نزد افکار عمومی قابل قبول‌تر است.