هند: تمام مسیرهای آبی پاکستان را می‌بندیم

هند با اعزام بیش از ۱۰ هزار نیروی تازه نفس به مرزهای مشترک با پاکستان اعلام کرد به قرارداد «سند طاس» عمل نمی‌کند و تمام مسیرهای آبی منتهی به خاک پاکستان را خواهد بست.