جز فتوای مقام معظم رهبری هیچگونه محدودیت هسته‌ای را نخواهیم پذیرفت

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: پس از ۱۰ سال محدودیت مطابق برجام به جز فتوای مقام معظم رهبری هیچگونه محدودیتی را نخواهیم پذیرفت.