وقوع چند انفجار در صلاح‌الدین/ اجرای مقررات رفت و آمد در تکریت

چند انفجار در شهر تکریتِ استان صلاح‌الدین عراق به وقوع پیوست.