ورود عناصر داعش به انگلیس با استفاده از گذرنامه‌های جعلی موجود در «دارک‌وب»

گروه تحقیقاتی دانشگاهی در لندن از اسناد جعلی موجود در دارک‌وب که در دسترس گروه تروریستی داعش است، پرده برداشت.