هافبک عراقی مصدوم است/ کرار بازی حذفی را هم از دست داد