هدفمان رسید به جمع ۴ تیم برتر جهان است/ پاراگوئه تیم محکم و جنگنده‌ای است