کلاهبرداری از زائران اصفهانی

به گزارش ایمنا، هفته گذشته بیش از ۲۵۰ زائر به سبب جعلی بودن روادیدشان نتوانستند از مرز عراق عبور کنند. رییس سازمان حج و زیارت در اصفهان گفت:برخی مجموعه های سودجو و فرصت طلب از احساسات مذهبی افراد سوء استفاده می کنند و به کلاهبرداری می پردازند. مردم فقط به دفاتر و کارگزاران مجاز حج و […]