از نمایش دختربچه‌های افغان در روز جهانی صلح تا تولد ۵۰ سالگی یک اسب آبی

اخبار جهان در روز شنبه ۳ مهر با تصاویر جالبی همراه بود.