از نمایش دختربچه‌های افغان در روز جهانی صلح تا تولد ۵۰ سالگی یک اسب آبی