ده‌ها شهید و مجروح در حملۀ عربستان به یمن

در حمله جنگنده‌های عربستان به استان الجوف ده‌ها تن از شهروندان یمنی به شهادت رسیده و یا مجروح شدند….