چرا فیس‌بوک "عکس" این زن را حذف کرد ؟!

مدیریت فیس بوک، مطلبی تاریخی دربارۀ یک زن فلسطینی را حذف کرد….