چرا فشار خون می‌گیریم؟

فشار خون یک بیماری مزمن است که افزایش فعالیت قلب را به دنبال دارد البته افزایش فشار خون به عوامل مختلفی از جمله مواد مصرفی فرد بستگی دارد، بطور مثال کافئین سبب افزایش فشار خون می شود.