فالکائو اسطوره من هم‌تیمی‌هایم است/ باید در مراحل بالاتر حاضر باشیم