کیانوش رستمی در اردوهای جهادی حضور پیدا کرد +عکس

کیانوش رستمی دیروز جمعه به همراه جهادگران و مسئولان بسیج سازندگی در اردوی جهادی روستای «گله جار» بخش درود فرامان کرمانشاه حضور یافت و با مردم محروم این روستا دیدار کرد.