ریشه قدرت بازدارندگی‌مان پایداری رزمندگان در دفاع مقدس است

فرمانده اسبق کل سپاه گفت: قدرت بازدارندگی امروز ما ریشه در استقامت‌ و پایداری شهدا و رزمندگان در دفاع مقدس دارد.