رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس بلژیک به تهران سفر می‌کند

رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس بلژیک ۱۰ مهر ماه به دعوت علاء‌الدین بروجردی به تهران سفر می کند.