آزادی یک روستا در جنوب شرقاط بدست نیروهای عراقی

نیروهای عراقی روستای خانوکه در جنوب منطقه شرقاط را آزاد کردند.