امیدواری سفیر ایران نسبت به گسترش همکاری‌های تهران و آنکارا در همه زمینه‌ها