تحویل بوئینگ؛ زودتر از ایرباس

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: مذاکره با بوئینگ به لحاظ زمانی دیرتر شروع شده است ولی به نظر می‌آید زودتر انجام شود، برای اینکه ساختار مذاکره با بوئینگ متفاوت با ساختار ایرباس است. به عنوان مثال بوئینگ خودش همه مسئولیت‌های سازندگان دست دوم را دارد از موتور تا غیره… .