اعلام آمادگی ژاپن برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶

ژاپن برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ اعلام آمادگی کرد که فردا در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد.