کارت های خرید اعتباری در سرگردانی

ثبت‌نام دریافت کارتهای اعتباری۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی از اول مهر شروع شد؛ اما برخی شعب از عدم ابلاغ بخشنامه خبر می‌دادند. اقساط کارتها به ترتیب حدود ۴۰۰هزار، یک میلیون و ۱.۵میلیون تومان است.