ستاره تیم ملی فوتسال بازی با پاراگوئه را از دست داد؟

احتمال غیبت حسین طیبی بازیکن تیم ملی فوتسال ایران در دیدار مقابل پاراگوئه قوت گرفت.